Home Latest Headlines De blauwdruk van Ron DeSantis om de vakbondsbazen van leraren te domineren

De blauwdruk van Ron DeSantis om de vakbondsbazen van leraren te domineren

6
0

NIEUWEU kunt nu naar Fox News-artikelen luisteren!

Te lang hebben vakbonden van openbare scholen speciale privileges genoten van staten en onderwijssystemen in heel Amerika. Ze onderhandelen over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en ander schoolbeleid via het collectieve onderhandelingsproces. Ze halen hun geld, waarvan het overgrote deel wordt besteed aan politieke doelen, rechtstreeks uit de salarisstrookjes van de leraren. Ze verlengen het lidmaatschap van de leraar jaar na jaar zonder enige actie van de leraar.

De verwoesting die werd aangericht door de COVID-19-pandemie opende de ogen van ouders voor het misbruik van deze privileges door de vakbonden. Nutsvoorzieningen, leiders zoals gouverneur Ron DeSantis van Florida tonen de moed die nodig is om diepgewortelde belangengroepen aan te pakken en hun ongerechtvaardigde invloed op de Amerikaanse scholen te verminderen.

Voortbouwend op zijn recente pak slaag van pro-lerarenvakbondskandidaat Charlie Crist en tientallen anti-onderwijsvrijheid schoolbestuurskandidaten, kondigde gouverneur DeSantis in december aan schoolbestuursleden en toekomstige kandidaten in Florida een ambitieuze “Vrijheidsblauwdruk” aan die de openbare K- zou verstoren. 12 scholen hebben een hechte band met vakbonden en geven leraren de keuzevrijheid om te beslissen of ze zich willen aansluiten bij of blijven bij deze onverklaarbare, ideologisch gedreven belangengroepen.

Als ze worden aangenomen, zouden de voorstellen van DeSantis de lerarensalarissen verhogen, terwijl vakbondsleiders worden belemmerd om dit geld uit de zakken van leraren naar hun eigen schatkist te sluizen. Scholen zouden vakbonden niet langer rechtstreeks uit het salaris van leraren mogen financieren. Vakbonden zouden elk jaar toestemming van leraren nodig hebben om ze op hun ledenlijst te houden. Om ‘zombie’-vakbonden, die niet langer brede steun van leraren genieten van het terroriseren van leerlingen en ouders, in bedwang te houden, vereist de blauwdruk dat vakbonden meer dan 50 procent van de leraren vertegenwoordigen om collectieve onderhandelingen met een district aan te gaan.

DE ‘BLAUWDRUK VOOR VRIJHEID’ VAN RON DESANTIS AANGEWEZEN DOOR LEDEN VAN DE SCHOOLBORD ALS MANIER OM MEER CONSERVATIEVE KANDIDATEN TE KIEZEN

DeSantis legde uit dat zijn voorstellen zouden voorkomen dat geld dat bedoeld is voor hardwerkende leraren “verkwist wordt door belangengroepen”. De blauwdruk “maximaliseert de vrijheid om te kiezen” onder leraren om te beslissen wat ze doen met het geld dat ze verdienen.

Deze blauwdruk kon niet op een beter moment komen om de ongekende pogingen van lerarenvakbonden af ​​te weren om de controle over het onderwijssysteem van ouders te ontnemen en onze scholen om te vormen tot laboratoria van progressieve sociale en culturele experimenten. Vakbondsbazen prijzen publiekelijk hun indoctrinatie van opvoeders in genderideologie en kritische rassentheorie door middel van sessies voor professionele ontwikkeling, waaronder ‘verhalen over dragqueens’, en leeslijsten in de zomer die kinderen de verkeerde keuze opdringen om een ​​’bondgenoot’ of een “medeplichtige” in de cultuuroorlogen.

Tijdens hun jaarlijkse bijeenkomsten vorig jaar hebben de National Education Association (NEA) en de American Federation of Teachers (AFT) – de twee grootste nationale lerarenvakbonden – resoluties aangenomen waarin onder andere het ideaal van kleurenblindheid als basis voor schoolbeleid werd veroordeeld. ; viel staatswetgeving aan die het onderwijzen van genderideologie beperkt tot jonge kinderen en biologische mannen die zich als vrouw identificeren verhindert deel te nemen aan vrouwenatletiek; en vereiste de integratie van diversiteits-, rechtvaardigheids- en inclusiefactoren (DEI) in beslissingen over de investering van de pensioenfondsen van leraren.

My Defense of Freedom Instituut voor Beleidsstudies (DFI) rapport onthult hoe lerarenvakbondsbazen gebruiken op verraderlijke wijze de onderhandelingen over collectieve onderhandelingsovereenkomsten – in achterkamers vol wakkere mensen die openbaar debat en controle vermijden – als kansen om hun scherpe politieke wensenlijsten in te bedden in het beleid van het schooldistrict.

Hier zijn slechts enkele voorbeelden:

  • De Detroit Federation of Teachers heeft met Detroit Public Schools onderhandeld over de oprichting van een “School Equity Lead Supplemental Position”, een kwalificatie waarvoor de voltooiing van een zomercursus “antiracisme” bestaat, om onderwijzers op te leiden hoe ze studenten moeten onderwijzen in een “cultureel responsieve” manier – wat betekent dat elke leraar zijn lesplannen willekeurig moet afstemmen op de waargenomen etniciteit en cultuur van elk van zijn studenten.
  • Het contract van het schooldistrict in Montgomery County, Maryland, met de Montgomery County Education Association vereist dat scholen hun leerlingen disciplineren om deel te nemen aan zogenaamde ‘herstellende praktijken’, waaronder ‘mentale welzijnsbenaderingen’, ‘ontwikkeling van sociale vaardigheden’ en ‘een doordachte aanpak’. probleemoplossende benadering die zich richt op ‘waarom’ een leerling ongepast gedrag vertoont” – het vertalen van de overdreven soepele benadering van progressieve openbare aanklagers naar de klas op een manier die onvermijdelijk meer wangedrag en verstoring van de klas zal aanmoedigen ten nadele van student leren.
  • Afgelopen voorjaar drong de Minneapolis Federation of Teachers aan op het opnemen van termen met het label “Bescherming voor opvoeders van kleur” in een deal om een ​​lerarenstaking te beëindigen. Deze bepalingen vereisen op onwettige en ongrondwettelijke wijze dat het schooldistrict, wanneer het ontslagen wordt, blanke leraren moet ontslaan voordat het een “lid van een bevolking ondervertegenwoordigd onder de gediplomeerde leraren in het district” ontslaat. De overeenkomst vereist ook dat het schooldistrict minderheidsopvoeders toegang geeft tot middelen en trainingen als “aanvullende ondersteuning” die niet wordt verleend aan blanke leraren.

KLIK HIER OM DE OPINIE NIEUWSBRIEF TE ONTVANGEN

Zoals deze en vele andere collectieve arbeidsovereenkomsten die in mijn DFI-rapport worden geschetst, onthullen, lijken lerarenvakbonden niet langer op de leraren die ze zogenaamd vertegenwoordigen, maar zijn ze nu politieke wezens die zichzelf in stand houden door zich te voeden met lerarensalarissen en speciale privileges van staten en schoolsystemen. Leraren dreigen te verliezen, en verliezen veel, van door vakbonden opgelegde dwangbuizen die hun manier van lesgeven dicteren, de toegestane benaderingen van klasdiscipline beperken en hun deelname aan saaie trainingen vereisen die tot doel hebben hen en hun studenten te veranderen in “antiracistische” sociale rechtvaardigheid krijgers. Het beteugelen van de privileges en middelen van de lerarenvakbond komt leraren ten goede, net zoals het de keuzevrijheid van studenten en ouders zou vergroten het onderwijs dat goed is voor hen.

KLIK HIER OM DE FOX NEWS-APP TE ONTVANGEN

In het licht van bedreigingen voor het onderwijzen en leren door deze machtige belangengroepen, zouden gouverneurs en wetgevers in het hele land er verstandig aan doen om de Freedom Blueprint van gouverneur DeSantis te kopiëren en deze te gebruiken om terug te vechten tegen de invloed van lerarenvakbonden op schoolactiviteiten en het beleid in hun huis. staten.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN VAN PAUL ZIMMERMAN

Previous articlePakistaanse rechtbank spreekt gepensioneerde politieagent en 17 anderen vrij van de moord op een aspirant-model in 2018
Next articleFootball can’t put an end to Algeria and Morocco’s bitter rivalry | News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.